Oczyszczanie powietrza wylotowego


Planujemy i integrujemy wysoko wydajne instalacje oczyszczania powietrza wylotowego zgodnie z TA-Luft i Bundesimmissionsschutzgesetz lub Federal Emmision Protection Act (BlmSchG) w instalacjach lakierniczych. Planowanie koncentruje się na najbardziej korzystnym projekcie z punktu widzenia energii. Celem tego jest autotermiczne oczyszczenie powietrza z LZO, tj. bez użycia dodatkowej energii i zwrócenie już uwolnionej energii z powrotem do procesu.


Oferujemy następujące instalacje oczyszczania powietrza wylotowego

Powietrze wylotowe z suszarki zawierające LZO jest oczyszczane poprzez utlenianie termiczne. Energia uwalniana podczas spalania rozpuszczalnika jest wykorzystywana do ogrzewania suszarki.

W nowoczesnych automatycznych instalacjach lakierniczych cyrkulujące prądy powietrza zawierają ok. 2-3g/m3 rozpuszczalnika. W tych warunkach RTO działa w zakresie autotermicznym, a zatem jest najkorzystniejszą formą oczyszczania powietrza wylotowego. W razie potrzeby instalacja może zostać wyposażona w wymiennik ciepła do podgrzewania wody.

  • Skoncentrowanie powietrza wylotowego zawierającego rozpuszczalnik za pomocą wirnika Zeolith z dalszym utlenianiem termicznym (TO) lub regeneracyjne utlenianie termiczne (RTO) do instalacji lakierniczych w trybie nawiewu/wywiewu.

Duże strumienie powietrza wylotowego o niskiej zawartości LZO z ręcznego systemu malowania lub starszej instalacji lakierniczej są koncentrowane za pomocą wirnika Zeolith. Ten wysoko skoncentrowany strumień powietrza wylotowego z LZO jest oczyszczany w procesie utleniania termicznego (TO) lub regeneracyjnego utleniania termicznego (RTO). Energia uwalniana w tym procesie jest wykorzystywana do desorpcji w procesie koncentracji.