Oczyszczanie ścieków


Oczyszczanie ścieków w celu bezpośredniego lub pośredniego wypuszczenia

 • Buforowanie wody w zależności od składu, do czasu oczyszczenia
 • W razie potrzeby detoksykacja poszczególnych strumieni wody
 • W razie potrzeby koagulacja strumieni ścieków zawierających lakier
 • Neutralizacja i wytrącanie metali ciężkich
 • Filtracja osadu w celu zmniejszenia ilości odpadów
 • Ponowna filtracja przez wielowarstwowy filtr
 • Magazyny na chemikalia do przechowywania zużywalnych chemikaliów w pojemnikach transportowych i zbiornikach magazynowych
 • W razie potrzeby system filtracji z selektywnymi wymiennikami

Oczyszczanie ścieków w celu recyrkulacji

 • buforowanie wody w zależności od składu, do czasu oczyszczenia
 • Oczyszczanie ścieków za pomocą wyparek próżniowych
 • Obróbka destylatu za pomocą separatora oleju i węgla aktywnego
 • Obróbka destylatu za pomocą cyrkulacyjnej instalacji jonowymiennej