Przyczyny i konsekwencje


Podczas pracy wymienników ciepła zanieczyszczenia często silnie przywierają do powierzchni wymiany wymienników ciepła i są trudne do usunięcia. Prowadzi to do ciągłego pogarszania wydajności wymiennika ciepła. Oprócz zwiększonych kosztów energii, często występują też nadmierne lub możliwe do uniknięcia koszty napraw z powodu wymiany tylko brudnych, ale w pełni funkcjonalnych wymienników ciepła.


W praktyce nieuchronnie pojawiają się dalsze problemy, takie jak:

  • zwiększone zużycie ciepła i energii elektrycznej
  • Awaria systemów chłodniczych
  • Błędy produkcyjne w zależnych od temperatury instalacjach procesowych
  • Przedwczesne starzenie się spowodowane nalotem materiału
  • Spadek higieny, np. z powodu wzrostu ilości bakterii czy uciążliwości zapachów
  • Skargi na brak komfortu w pokojach