Firma b+m przejmuje dział serwisowy firmy Eisenmann w obszarze działalności związanej z systemami aplikacji lakierów.


15.10.2020

Firma b+m surface systems GmbH przejęła dział obsługi klientów łącznie z działem części zamiennych niewypłacalnego producenta urządzeń Eisenmann w zakresie systemów aplikacji lakierów. Wiąże się to z obsługą zarówno sprzętową jak i programistyczną całości procesów od stacji zasilania, aż po urządzenia natryskowe.

Transferowi podlegają patenty i prawa własności przemysłowej na produkcję i dostawę oryginalnych części zamiennych Eisenmann na najwyższym, trwałym poziomie jakości. W szczególności zespół firmy b+m został wzmocniony przez ekspertów z dziedzin R&D, sprzedaży oraz uruchamiania urządzeń.

"Rzeczą ważną jest kompleksowa obsługa serwisowa klientów, jak również długoterminowe zapewnienie im szybkiego i bezproblemowego dostępu do części zamiennych.", zaakcentował Sebastian Merz, udziałowiec zarządzający firmą b+m surface systems.

Niezależna jednostka biznesowa zachowa swoją siedzibę w Badenii-Wirtembergii, ale jednocześnie będzie mogła korzystać ze wszystkich funkcji i zasobów globalnej sieci b+m.

"W firmie b+m widzimy silnego i kompetentnego nabywcę z branży. Ponadto, dzięki przejęciu udało się nam zachować kolejne miejsca pracy.", skomentował sprzedaż Joachim Exner, syndyk masy upadłościowej firmy Eisenmann.