Jakość i środowisko


Jako nasz klient, jesteś centrum polityki naszej firmy, a twoje zadowolenie jest naszym najważniejszym celem. Warunkiem tego jest dążenie do coraz to lepszych produktów. Możemy osiągnąć ten cel tylko poprzez ciągłe monitorowanie i optymalizację naszych procesów produkcyjnych oraz inwestowanie w nowoczesny i przyjazny dla środowiska sprzęt.


Nie wystarcza nam zgodność z normami

Decydujący wkład mają tutaj nasi pracownicy. Ciągłe  szkolenia i stosowanie zintegrowanego systemu zarządzania, dbanie o  jakość i ochronę środowiska jako całość, zapewniają przestrzeganie międzynarodowych standardów jakości.

Nasza firma posiada certyfikat DIN EN ISO 9001: 2008 i DIN EN ISO 14001: 2004.

Ale normy jakości to tylko pomoc na drodze do naszego najważniejszego celu: zadowolonego klienta.


TISAX (Trusted Information Security Assessment Exchange)

W imieniu VDA (Niemieckie Stowarzyszenie Przemysłu Motoryzacyjnego), stowarzyszenie ENX wspiera wspólną akceptację ocen bezpieczeństwa informacji w przemyśle motoryzacyjnym poprzez TISAX (Trusted Information Security Assessment Exchange). Oceny TISAX są przeprowadzane przez akredytowanych dostawców usług audytorskich. TISAX i wyniki TISAX nie są przeznaczone dla ogółu społeczeństwa.

Poufność, dostępność i integralność informacji są dla b+m surface systems GmbH bardzo ważne. Podjęliśmy szeroko zakrojone działania mające na celu ochronę informacji poufnych. Nasze wyniki są dostępne wyłącznie za pośrednictwem portalu ENX https://portal.enx.com.

TISAX jest zarejestrowanym znakiem towarowym i jest zarządzany przez Stowarzyszenie ENX. Więcej informacji na temat firmy TISAX można znaleźć na stronie https://enx.com/tisax.


VDMA Blue Competence Partner

Nasza firma jest partnerem inicjatywy Blue Competence VDMA. Celem inicjatywy jest podkreślenie mocnych stron maszyn i konstrukcji w kwestiach zrównoważonego rozwoju. Na podstawie sprawdzalnych kryteriów uczestniczące instytucje i firmy zobowiązały się do tworzenia i promowania rozwiązań przyjaznych dla środowiska, wydajnych energetycznie i efektywnie wykorzystujących zasoby procesów i technologii.

Opracowujemy szeroką gamę technologii ochrony środowiska i oszczędzających zasoby, które są stosowane w naszych systemach lakierniczych, takich jak systemy zmiany koloru lub produkty i procesy zwiększające efektywność energetyczną.