Przygotowanie powierzchni i czyszczenie


Przed rozpoczęciem lakierowania detale muszą być oczyszczone i poddane wstępnej obróbce. Czystość powierzchni detali  ma decydujące znaczenie dla zapewnienia optymalnej jakości lakierowania. Procesy obróbki wstępnej są indywidualnie projektowane i planowane w zależności od wymagań lakierowanego podłoża.