Bezpieczeństwo instalacji


Nasi inżynierowie ds. Bezpieczeństwa chętnie doradzą Państwu we wszystkich kwestiach związanych z bezpieczeństwem instalacji i wspólnie z Państwem opracują opłacalne, zgodne z prawem rozwiązanie, które może zostać potwierdzone oficjalnie uznanym certyfikatem.

Dotyczy to na przykład rozbudowy instalacji, a także rozmieszczenia sprzętu. W takich przypadkach prawo przewiduje, że sprzęt operacyjny musi być poddany nowej kontroli. Ponadto temat ochrony przeciwwybuchowej – kluczowa zawartość rozpuszczalnika w lakierach- ma ogromne znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa instalacji.


Nasze usługi

  • Kontrola ochrony przeciwwybuchowej zgodnie z BetrSichV §§ 4 i 15 (rozporządzenie dotyczące bezpieczeństwa eksploatacji)
  • Generowanie dokumentów ochrony przeciwwybuchowej dla nowych instalacji oraz dopasowywanie dla zmodyfikowanych instalacji
  • Kontrola sprzętu roboczego i operacyjnego zgodnie z BetrSichV § 10
  • Kontrole w rozumieniu przepisów o cechach zawodowych, „Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV)” we wszystkich wymaganych kategoriach. Obejmuje to wykaz obowiązkowych środków dla Państwa firmy oraz koncepcję rozwiązań spełniających określone wymogi bezpieczeństwa, w tym certyfikat zgodny z przepisami rządowymi.
  • Generowanie dokumentacji dla uzyskania zgodności CE zgodnie z Dyrektywą Maszynową (2006/42/EC) oraz ATEX (2014/34/EU) dla istniejących instalacji lub po przeniesieniu instalacji
  • Generowanie koncepcji bezpieczeństwa i analiz ryzyka zgodnie z EN 12100:2011-03
  • Tworzenie koncepcji ochrony przeciwpożarowej zgodnie z EN 13478
  • Wyznaczanie inspektorów bezpieczeństwa i higieny pracy
  • Szkolenie i wprowadzanie we wszystkie tematy związane z bezpieczeństwem operacyjnym i pracą