Działalność międzynarodowa


Jesteśmy firmą aktywną na arenie międzynarodowej z filiami w Polsce, Indiach, Wielkiej Brytanii i na Węgrzech, a także wybranymi partnerami handlowymi i serwisowymi w wielu innych krajach. Osobisty kontakt na miejscu tworzy zaufanie i zapewnia optymalne doradztwo i wsparcie.


Procedury celne

Procedury importowania i eksportowania są często skomplikowane i nużące. Mamy wieloletnie doświadczenie w międzynarodowej realizacji projektów. W ścisłej współpracy ze spedytorami, agentami celnymi i władzami wspieramy Państwa we wszystkich kwestiach logistycznych i zapewniamy szybką i kompetentną realizację.


Specyficzne wymagania krajowe

Cała realizacja projektu zostanie wykonana zgodnie ze wszystkimi normami, dyrektywami oraz specyfikacjami odpowiednimi dla danego kraju. Będziemy również wspierać Państwa w ubieganiu się o zatwierdzenie operacji w przypadku modyfikacji i zmian w istniejących systemach.