Automatyka przemysłowa


Technika sterowania jest "centralnym układem nerwowym" w lakierni. W tym celu wszystkie procesy muszą być optymalnie skoordynowane i zintegrowane. Nasze systemy sterowania i wizualizacji zapewniają przyjazne dla użytkownika, wysoce elastyczne i wielooperacyjne możliwości działania i monitorowania wszystkich obszarów w instalacji.

Dzięki znormalizowanym interfejsom sterowania zapewniamy bezpieczną obsługę Państwa instalacji lakierniczej. Centralne gromadzenie danych operacyjnych jest możliwe w każdej chwili. Ponadto możemy zapewnić  zdalną obsługę oraz koncepcje serwisowe.

W celu poprawy naszych kompetencji w dziedzinie automatyki założyliśmy firmę Gottschild b + m Automatisierungstechnik GmbH wraz z firmą Gottschild Automatisierungstechnik GmbH.


Nasze usługi

  • Planowanie i projektowanie
  • Konstrukcje elektryczne
  • Szafy / Elektromontaż
  • Rozwój oprogramowania
  • Wizualizacja
  • Modernizacja
  • Uruchomienie i wsparcie produkcji
  • Szkolenia
  • Serwis posprzedażowy