Ochrona danych


Polityka prywatności

Informacje o przetwarzaniu danych na naszej stronie internetowej

Version: 2020-01-13

 

Uwagi wstępna

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej i zainteresowanie naszą firmą.

Ochrona danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Podjęliśmy środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia, że ​​Twoje dane są przetrzymywane i przetwarzane przez nas i przez zewnętrznych usługodawców zgodnie z wymogami prawa.

Poniżej poinformujemy Cię o tym, jakie informacje zbieramy od Ciebie podczas wizyty na naszej stronie internetowej, w jaki sposób są przetwarzane i wykorzystywane, co możesz zrobić, aby uzyskać informacje o przechowywanych danych, w jaki sposób gromadzisz dane oraz z kim możesz się skontaktować, jeśli masz pytania dotyczące kwestii prywatności danych.

Przetwarzanie danych osobowych, patrz punkt 1, jest regulowane w kontekście ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (DSGVO lub EU-DSGVO), patrz w szczególności art. 12–22 i 34 RODO.

Tekst ogólnego rozporządzenia o ochronie danych można znaleźć na stronie https://dsgvo-gesetz.de, zobacz naszą notatkę dotyczącą linków do innych stron internetowych w punkcie 5.

 

1 Objaśnienie: Dane osobowe

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące konkretnej lub możliwej do zidentyfikowania osoby. Osoba jest możliwa do zidentyfikowania, jeśli można ją zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio. Można to zrobić na przykład poprzez przypisanie do identyfikatora. Przykład: nazwa, numer identyfikacyjny, dane lokalizacji, identyfikator online lub co najmniej jedna funkcja specjalna.

 

2 Organ odpowiedzialny,  inspektor ochrony danych

 

2.1 Odpowiedzialny za przetwarzanie danych

b+m surface systems GmbH
Meininger Weg 10, 36132 Eiterfeld, Niemcy 
Telephone: +49 6672 92920
E-Mail: info@bm-systems.com

Dyrektor zarządzający: Sebastian Merz
Sąd rejestrowy i numer rejestru: Amtsgericht Fulda, HRB 3358

 

2.2 Organ odpowiedzialny

Odpowiedzialny organ nadzorujący ochronę danych oraz odpowiedzialny za kontrolę i przestrzeganie prawa o ochronie danych

Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit (Komisarz Hesji ds. ochrony danych i wolności informacji)
Postfach 3163, 65021 Wiesbaden, Niemcy 
Telephone: +49 611 14080
E-Mail: poststelle@datenschutz.hessen.de

 

2.3 Inspektor ochrony danych

Inspektorem ochrony danych w imieniu naszej firmy jest:

Thorsten Bock
TOSIT GmbH
Ludwig-Erhard-Strasse 2, 36088 Huenfeld, Niemcy 
Telephone: +49 6652 96976100
E-Mail: dsb@tosit.eu

 

3 Gromadzenie i przetwarzanie danych oraz podstawa prawna

Gdy uzyskujesz dostęp do naszej strony internetowej i korzystasz z niej, przekazujesz nam, bezpośrednio i / lub pośrednio, dane, które przetwarzamy na różne sposoby w celu:

 • Aby zapewnić Ci zawartość naszej strony internetowej,
  Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 zdanie 1 DSGVO, sporządzenie umowy;

 • w celu optymalizacji naszej strony internetowej,
  Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f DSGVO, uzasadniony interes;

 • aby móc się z Tobą skontaktować (np. formularz kontaktowy, formularz zwrotny),
  Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. RODO, zgoda.

W ramach przetwarzania Twoje dane mogą być przekazywane do:

 • Osoby w naszej firmie, które są bezpośrednio zaangażowane w przetwarzanie danych,
 • Usługodawcy, którzy są związani umową i są zobowiązani do zachowania tajemnicy oraz podjęcia częściowych zadań przetwarzania danych lub
 • inne firmy zewnętrzne, jeśli to konieczne, np. usługa pocztowa.

 

3.1 Przechowywanie i czas przechowywania

Przechowujemy Twoje dane w czasie, gdy są nam potrzebne do osiągnięcia celów opisanych w punkcie 3. Istnieją jednak wymogi prawne, np. Kodeks podatkowy § 147, który wymaga od nas przechowywania niektórych dokumentów przez sześć lub dziesięć lat. Po upływie wymaganego okresu przechowywania usuwamy niepotrzebne dane.

 

3.2 Niezbędne dane techniczne

Twoja przeglądarka przesyła następujące dane, aby technicznie było możliwe poprawne wyświetlenie naszej strony:

 • Adres IP
 • Data i godzina zapytania
 • Różnica stref czasowych w stosunku do Greenwich Mean Time (GMT)
 • Żądana strona internetowa lub plik
 • Dostęp Stan / Kod statusu
 • Ilość przesłanych danych
 • Polecający (URL strony polecającej)
 • Dane wykrywania używanej przeglądarki
 • Dane identyfikacyjne używanego systemu operacyjnego

 

3.3 Cookies

 

3.3.1 Ogólne

Pliki cookie to nośniki danych, które przekazują pewne informacje operatorowi strony internetowej lub stronom trzecim, które to umożliwiają na przykład, identyfikację odwiedzających stronę internetową podczas kolejnych wizyt lub uczynienie strony internetowej bardziej efektywną i przyjazną dla użytkownika.

W zależności od używanej przeglądarki możesz wprowadzić ustawienia, aby zezwolić lub ograniczyć ustawienia plików cookie lub usunąć pliki cookie, które zostały już ustawione. Sposób wprowadzenia tych ustawień opisano w menu pomocy lub na stronach pomocy technicznej każdej przeglądarki.

 

3.3.2 Korzystanie z naszej strony internetowej

Na naszej stronie używamy tylko następujących, technicznie niezbędnych plików cookie:

Nazwa: bm_mobile_view
Typ: trwałe ciasteczko, tj. h. ograniczone użycie
Czas trwania: 1 dzień od ustawienia/aktualizacji

 

3.4 JavaScript/jQuery

Aby zapewnić pełną funkcjonalność i optymalną wydajność naszej witryny, korzystamy z technologii JavaScript (jQuery), która jest przechowywana lokalnie na naszym serwerze internetowym i stamtąd pobierana. Ponieważ ta technologia jest powszechnie używana przez wiele stron internetowych, bardzo prawdopodobne jest, że już załadowałeś jQuery podczas odwiedzania innych stron. W takim przypadku przeglądarka korzysta z kopii zapisanej w pamięci podręcznej przeglądarki i nie musi ponownie pobierać danych.

Możesz wyłączyć wykonywanie JavaScript w przeglądarce i / lub użyć programu blokującego skrypty, takiego jak www.noscript.net.

 

3.5 Kontakt

Jeśli skontaktujesz się z nami, na przykład, za pomocą formularza kontaktowego lub e-mailem, informacje z wiadomości, w tym dane kontaktowe podane w celu rozpatrzenia wątpliwości i w przypadku dalszych pytań są przechowywane u nas. Nie udostępnimy tych informacji bez Twojej zgody.

Przetwarzanie danych wprowadzonych do wiadomości odbywa się zatem wyłącznie na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Możesz odwołać tę zgodę w dowolnym momencie. Wystarczy nieformalna wiadomość e-mail do nas. Legalność operacji przetwarzania danych przeprowadzanych do odwołania nie ma wpływu na ich odwołanie.

Informacje wprowadzone w wiadomości pozostaną u nas, dopóki nie poprosisz nas o ich usunięcie, cofnięcie zgody na przechowywanie lub usunięcie w celu przechowywania danych. Na przykład po zakończeniu żądania. Nie wpływa to na obowiązkowe przepisy ustawowe, np. B. Okresy przechowywania.

W zależności od pochodzenia / celu kontaktu dalsze podstawy prawne przetwarzania danych. a. Nasz uzasadniony interes w udzieleniu odpowiedzi na wniosek (art. 6 ust. 1 lit. f)) i / lub zawarciu lub wykonaniu umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 

3.6 Przekazywanie danych do krajów spoza Unii Europejskiej

Nie jest to przez nas planowane.

 

3.7 Konieczność dostarczenia danych

Aby osiągnąć cele opisane w punkcie 3, musisz podać nam swoje dane osobowe.

 

3.8 Zautomatyzowane podejmowanie decyzji / profilowanie

Automatyczne podejmowanie decyzji lub profilowanie nie znajduje zastosowania.

 

4 Prawa

Jako osoba, której dane dotyczą, masz między innymi następujące prawa wynikające z DSGVO (zwane dalej również „prawami osób, których dane dotyczą”):

 

4.1 Prawo do informacji (zgodnie z art. 15 RODO)

Masz prawo zażądać informacji o tym, czy przetwarzamy, kiedy i w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe

 • dlaczego przetwarzamy twoje dane,
 • jakie rodzaje danych przetwarzamy od Ciebie,
 • jakiego rodzaju odbiorcy powinni otrzymywać lub odbierać dane od ciebie,
 • jak długo będziemy przechowywać twoje dane; jeśli wskazanie czasu przechowywania nie jest możliwe, musimy poinformować, w jaki sposób określa się okres przechowywania (np. po upływie ustawowych okresów przechowywania),
 • że masz prawo do sprostowania i usunięcia danych, które Cię dotyczą, w tym prawo do ograniczenia przetwarzania i / lub możliwości sprzeciwu,
 • że masz prawo do odwołania się do organu nadzorczego,
 • skąd pochodzą Twoje dane, jeśli nie zebraliśmy ich bezpośrednio od Ciebie,
 • Czy Twoje dane będą wykorzystywane do automatycznego podejmowania decyzji / profilowania, a jeśli tak, aby zrozumieć logikę podejmowania decyzji oraz konsekwencje i konsekwencje automatycznego podejmowania decyzji dla Ciebie,
 • że jeśli dane o tobie są przekazywane do kraju spoza Unii Europejskiej, masz prawo do informacji, czy i jeśli tak, to dzięki czemu gwarantuje odpowiedni poziom ochrony odbiorcy danych,
 • że masz prawo zażądać kopii swoich danych osobowych. Kopie danych są zawsze dostarczane w formie elektronicznej. Pierwsza kopia jest darmowa; za dalsze kopie może być wymagana uzasadniona opłata. Kopię można przekazać tylko wtedy, gdy nie narusza to praw innych osób.

 

4.2 Prawo do zmiany danych (zgodnie z art. 16 RODO)

Masz prawo poprosić nas o poprawienie swoich danych, jeśli są one nieprawidłowe i / lub niekompletne. Prawo to obejmuje również prawo do uzupełnienia przez dodatkowe oświadczenia lub komunikaty. Korekta i / lub uzupełnienie muszą zostać wykonane natychmiast.

 

4.3 Prawo do usunięcia danych osobowych (zgodnie z art. 17 RODO)

Masz prawo zażądać od nas usunięcia twoich danych osobowych, jeśli:

 • dane osobowe nie są już wymagane do celów, dla których zostały zgromadzone i przetworzone,
 • dane zostały przetworzone na podstawie Twojej zgody i cofnąłeś zgodę; nie dotyczy to jednak przypadku, gdy istnieje inne prawne pozwolenie na przetwarzanie danych,
 • Wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania danych, którego zgoda prawna leży w tak zwanym „uzasadnionym interesie” (o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. e) lub f)); usunięcie nie musi jednak nastąpić, jeżeli istnieją uzasadnione powody dalszego przetwarzania,
 • Sprzeciwiałeś się przetwarzaniu danych w celach marketingu bezpośredniego,
 • Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • dotyczy danych dziecka, które zostały zebrane na potrzeby społeczeństwa informacyjnego (usługa elektroniczna) na podstawie zgody (zgodnie z rodzajem 8 exp. 1 DSGVO).

The right to delete personal data does not exist if

 • prawo do wolności wypowiedzi i informacji jest sprzeczne z wnioskiem o anulowanie,
 • przetwarzanie danych osobowych
  • do wypełnienia prawnego obowiązku (np. ustawowe wymogi dotyczące przechowywania),
  • do wykonywania obowiązków publicznych i interesów zgodnie z obowiązującym prawem (w tym „zdrowiem publicznym”) lub
  • niezbędne do archiwizacji i / lub celów badawczych,
 • dane osobowe wymagane do dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

Usunięcie musi być natychmiastowe. Jeśli dane osobowe zostały przez nas upublicznione (np. W Internecie), musimy zapewnić, o ile jest to technicznie możliwe i uzasadnione, że inni przetwarzający dane są również informowani o żądaniu usunięcia, w tym usunięciu linków, kopii i / lub replikacji .

 

4.4 Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO)

Masz prawo ograniczyć przetwarzanie swoich danych osobowych w następujących przypadkach:

 • Jeśli zaprzeczyłeś dokładności swoich danych osobowych, możesz wymagać, aby Twoje dane nie były wykorzystywane przez okres weryfikacji dokładności, a zatem ich przetwarzanie jest ograniczone.
 • W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych możesz zażądać ograniczenia wykorzystania danych zamiast ich usuwania.
 • Jeśli potrzebujesz swoich danych osobowych do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych, ale nie potrzebujemy już twoich danych osobowych, możesz zażądać od nas ograniczenia przetwarzania do dochodzenia praw.
 • Jeśli sprzeciwiłeś się przetwarzaniu danych (zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO) i nie jest jeszcze jasne, czy nasze interesy w przetwarzaniu przewyższają twoje interesy, możesz zażądać, aby Twoje dane nie były wykorzystywane przez czas trwania kontroli do innych celów a zatem ich przetwarzanie jest ograniczone.

Dane osobowe, których przetwarzanie zostało ograniczone do Twojego żądania, mogą podlegać jedynie przechowywaniu:

 • za twoją zgodą
 • dochodzić lub bronić roszczeń prawnych,
 • w celu ochrony praw innych osób fizycznych lub prawnych lub
 • być przetwarzane ze względu na ważny interes publiczny.

Jeśli ograniczenie przetwarzania zostanie zniesione, zostaniesz o tym powiadomiony z wyprzedzeniem.

 

4.5 Prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 RODO)

Z zastrzeżeniem poniższych postanowień, masz prawo zażądać publikacji swoich danych w standardowym elektronicznym formacie danych do odczytu maszynowego.

Możesz również poprosić nas o przekazanie tych informacji bezpośrednio innej osobie wymienionej lub nazwanej przez Ciebie, jeśli jest to technicznie możliwe.

Prawo do przeniesienia danych istnieje tylko dla danych dostarczonych przez Ciebie i wymaga przetwarzania w oparciu o zgodę lub wykonanie umowy, z wykorzystaniem zautomatyzowanych procedur.

Prawo do transmisji danych zgodnie z Art. 20 DSGVO pozostaje bez uszczerbku dla prawa do usunięcia danych zgodnie z Art. 17 RODO. Przekazywanie danych podlega prawom i wolnościom innych osób, na których prawa może mieć wpływ przekazanie danych.

 

4.6 Prawo do odstąpienia od umowy (zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO)

Masz prawo wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. W przypadku wycofania niezwłocznie usuniemy dane, o ile dalsze przetwarzanie nie może opierać się na podstawie prawnej przetwarzania bez zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do czasu cofnięcia.

 

4.7 Prawo do sprzeciwu wobec określonego przetwarzania danych (zgodnie z art. 21 RODO)

W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu wykonywania zadań związanych z interesem publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) lub w celu realizacji uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) możesz interweniować w przetwarzaniu swoich danych osobowych zaprzeczają w dowolnym momencie danych osobowych ze skutkiem na przyszłość.

W przypadku sprzeciwu powstrzymamy się od dalszego przetwarzania danych w wyżej wymienionych celach, chyba że

 • istnieją ważne, uzasadnione podstawy przetwarzania, które przewyższają twoje interesy, prawa i wolności lub
 • przetwarzanie jest niezbędne do dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

W każdej chwili możesz sprzeciwić się wykorzystywaniu twoich danych do celów bezpośredniej poczty ze skutkiem na przyszłość; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono powiązane z pocztą bezpośrednią. W przypadku sprzeciwu nie możemy już wykorzystywać Twoich danych do celów marketingu bezpośredniego.

 

4.8 Zakaz zautomatyzowanych decyzji / profilowania (zgodnie z art. 22 RODO)

Decyzje podejmowane przez nas, które mają skutki prawne lub mają znaczący wpływ na Ciebie, nie mogą opierać się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych. Obejmuje to profilowanie. Zakaz ten nie dotyczy decyzji automatycznych

 • jest wymagane do zawarcia lub wykonania umowy z tobą,
 • jest dozwolone przez prawo, jeśli takie ustawodawstwo zawiera uzasadnione środki w celu ochrony twoich praw i wolności oraz twoich uzasadnionych interesów, lub
 • za twoją wyraźną zgodą.

Decyzje oparte wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu specjalnych kategorii danych osobowych (danych wrażliwych) są dozwolone tylko, jeżeli są oparte na

 • Twoja wyraźna zgoda lub
 • przetwarzanie jest znaczące z punktu widzenia interesu publicznego
 • podjęto odpowiednie środki w celu ochrony Twoich praw i wolności oraz uzasadnionych interesów.

 

4.9 Postępowanie w przypadku naruszenia danych

Poinformujemy Cię natychmiast o wszelkich naruszeniach prywatności, które mogą powodować wysokie ryzyko naruszenia twoich osobistych praw i wolności; informacje mogą zostać pominięte w przypadkach na podstawie art. 34 ust.3 RODO. W ramach odprawy przekażemy Ci w szczególności następujące informacje:

 • Opis naruszenia danych,
 • Nazwiska i dane kontaktowe inspektora ochrony danych lub innego punktu kontaktowego w celu uzyskania dalszych informacji,
 • Opis prawdopodobnych konsekwencji naruszenia ochrony danych,
 • Opis środków, które podjęliśmy lub zaproponowaliśmy w celu rozwiązania problemu naruszenia ochrony danych, w tym środki mające na celu złagodzenie negatywnych skutków.

 

4.10 Wykonywanie danych

Aby skorzystać z praw zainteresowanych osób, należy skontaktować się z organami, o których mowa w pkt 2 powyżej. Na zgłoszenia składane drogą elektroniczną zazwyczaj udziela się odpowiedzi drogą elektroniczną. Informacje, komunikacja i środki, które należy dostarczyć zgodnie z RODO, są zazwyczaj przekazywane bezpłatnie. Tylko w przypadku oczywiście bezzasadnych lub nadmiernych roszczeń jesteśmy uprawnieni do pobrania odpowiedniej opłaty za przetwarzanie lub powstrzymania się od działania (zgodnie z art. 12 ust.5 RODO).

W przypadku uzasadnionych wątpliwości dotyczących Twojej tożsamości możemy poprosić Cię o dodatkowe informacje w celu identyfikacji. Jeśli identyfikacja nie jest dla nas możliwa, mamy prawo odmówić przetworzenia Twojego żądania. W miarę możliwości powiadomimy Cię osobno o brakującej możliwości identyfikacji. (patrz art. 12 ust. 6 i 11 RODO).

Informacje i wnioski o informacje są zwykle przetwarzane natychmiast, ale nie później niż miesiąc po otrzymaniu wniosku. Termin może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące, w niezbędnym zakresie, biorąc pod uwagę złożoność i / lub liczbę wniosków; W przypadku przedłużenia poinformujemy Cię o przyczynach opóźnienia w ciągu jednego miesiąca od otrzymania żądania.

Jeśli nie odpowiemy na twoją prośbę, powiadomimy cię niezwłocznie, nie później niż miesiąc po otrzymaniu wniosku, o przyczynach tej decyzji i poinformujemy cię o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego lub uzyskania środków prawnych (patrz art. 12 ust. 3 i 4 RODO).

Pamiętaj, że możesz korzystać ze swoich praw tylko w kontekście ograniczeń i ograniczeń określonych przez Unię Europejską lub państwa członkowskie (art. 23 RODO).

 

4.11 Obowiązek przekazywania informacji stronom trzecim

Jeśli ujawniliśmy dane osobowe innym stronom lub odbiorcom, jesteśmy zobowiązani, w granicach tego, co jest technicznie wykonalne i uzasadnione, zgłosić wszelkie sprostowanie, usunięcie i / lub ograniczenie przetwarzania do odbiorców danych.

Na żądanie poinformujemy Cię o odpowiednich odbiorcach danych.

 

5 Linki do innych stron internetowych

Nasza strona internetowa zawiera linki do innych stron internetowych, które nie są pod naszą kontrolą. Należy pamiętać, że nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki w zakresie prywatności innych witryn, w tym praktyki w zakresie prywatności w witrynach, do których prowadzą linki w naszej witrynie.

Dlatego po kliknięciu / otwarciu linku prowadzącego do innej witryny internetowej prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności odwiedzanej witryny.

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy tylko informacji zebranych za pośrednictwem naszej strony internetowej.

 

6 Zmiany i aktualizacje niniejszej Polityki prywatności

Możemy odpowiednio zmienić niniejszą politykę prywatności. Najnowsza wersja niniejszej Polityki prywatności będzie regulować nasze wykorzystanie informacji o Tobie i jest dostępna na naszej stronie internetowej pod następującym linkiem:

https://www.bm-systems.com/pl/datenschutz_5801.html

W przypadku istotnych zmian w niniejszej Polityce prywatności możemy powiadomić Cię o wszelkich zmianach pocztą elektroniczną lub powiadomieniem na naszej stronie internetowej. Dalsze korzystanie z naszej strony internetowej i / lub korzystanie z niej po wejściu zmian w życie oznacza zgodę na zmienioną Politykę prywatności.

 

7 Ochrona prawna

W przypadku skarg zawsze możesz skontaktować się z odpowiedzialnym organem nadzorczym Unii Europejskiej lub państw członkowskich. Dane kontaktowe organu odpowiedzialnego za naszą firmę można znaleźć w punkcie 2.2