Szkolenia


Podstawy Państwa sukcesu

Często przyczyny usterek i problemy z jakością wcale nie wynikają z technologii instalacji.

Szkolenie i kształcenie personelu operacyjnego i konserwacyjnego w warunkach zbliżonych do praktyki pozwala zlokalizować źródła błędów i uniknąć ich w przyszłości.

W naszym centrum szkoleniowym oferujemy szkolenia zorientowane na użytkownika. Z naszego doświadczenia wiemy, że jest to inwestycja, która szybko się zwraca.


Kwalifikacja tworzy jakość

  • maksymalna wydajność
  • dzięki doskonałej technicznie obsłudze oraz optymalnemu programowaniu”
  • krótkie przestoje”
  • dzięki prawidłowemu rozpoznawaniu i usuwaniu błędów
  • długie życie
  • dzięki regularnemu utrzymaniu i konserwacji systemu
  • przyjmowanie odpowiedzialności osobistej
  • przejawia się jako bezpieczne i celowe obchodzenie się z komponentami instalacji przez pracowników
  • znajomość procesu
  • dzięki dogłębnej znajomości wszystkich warunków związanych z inżynierią procesu w procesie malowania