Obróbka wstepna elementów metalowych


Elementy metalowe są przygotowywane do procesu malowania za pomocą wstępnej obróbki natryskowej lub wstępnej obróbki zanurzeniowej w zależności od wymagań procesu i podłoża.

Typowymi etapami procesu są odtłuszczanie, aktywacja, fosforowanie cynkowe i różne etapy płukania. Ponadto można stosować inne procesy obróbki wstępnej, takie jak trawienie, nano-powlekanie i powlekanie konwersyjne.