Obróbka wstępna detali z tworzywa sztucznego


Do czyszczenie i wstępnej obróbki części w tworzyw sztucznych stosuje się systemy typu „Powerwash”. W procesie tym przedmioty obrabiane poddaje się działaniu ciśnienia i temperatury za pomocą alkalicznego roztworu czyszczącego poprzez dysze natryskowe. Następnie części płucze się w kilku strefach, po czym suszy się w suszarce wodnej.

Oprócz natryskowej obróbki wstępnej, stosujemy również:

  • Obróbkę za pomocą płomienia
  • Czyszczenie za pomocą CO2
  • Plazmę
  • Fluoryzację