Efektywność energetyczna


Podczas planowania instalacji lakierniczych zwracamy szczególną uwagę na jak najniższe zużycie energii w całej instalacji. Osiągamy to dzięki konsekwentnemu stosowaniu wysoko wydajnych silników, wentylatorów i pomp. Wentylatory i pompy pracujące w różnych stanach obciążenia są zazwyczaj projektowane z przetwornicami częstotliwości.

Ponadto, biorąc pod uwagę wszystkie aspekty ekonomiczne, staramy się odzyskać jak najwięcej energii ze spalin i strumieni powietrza wylotowego z zakładu. W rezultacie w wielu przypadkach możliwe jest wykorzystanie ciepła odpadowego z instalacji malarskich w innych obszarach na miejscu, np. do uzdatniania ciepłej wody.

W fazie wyceny i planowania można uzyskać dane na temat zużycia energii w instalacji lakierniczej, a różne koncepcje instalacji można porównywać ze sobą pod względem efektywności energetycznej. W tym kontekście chcemy również zwrócić Państwa uwagę na arkusz harmonizacji VDMA nr.24378 „Forecasting the Energy consumption of painting plants".