Uzdatnianie wody


Uzdatnianie wody do produkcji wody demineralizowanej

  • Instalacje wymiany jonów do pracy ze świeżą wodą
  • Instalacje wymiany jonów do pracy z cyrkulacją wody
  • Instalacje zmiękczające
  • Instalacje odwróconej osmozy

 

Środki oczyszczające ścieki